ക്രിസ്തുമസിന് ഉണ്ടാക്കാം; കുട്ടനാടന്‍ താറാവ് കറി

ക്രിസ്തുമസിന് കുട്ടനാടന്‍ രീതിയില്‍ എരിവുള്ള ഒരു താറാവുകറി വച്ചു നോക്കാം, താറാവ്-അരക്കിലോ സവാള-2 തക്കാളി-1 ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്-1 ടേബിള്‍ സ്പൂണ്‍ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്-1 ടേബിള്‍ സ്പൂണ്‍ ചുവന്നുളളി

Read more